Yusuf, Sofyan, & Moh Toriqul Chaer. " Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga." 'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman [Online], 10.2 (2017): 262-284. Web. 24 Jan. 2019